HỘI THI TRƯNG BÀY ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018 Một số hình ảnh đồ dùng...

Kế hoạch tham gia Hội thi Tin học trẻ Năm học 2017 – 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo...

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CC-VC NĂM HỌC 2017 – 2018 Vào ngày 9/9/2017, Nhà trường kết hợp với Công đoàn...

NGÀY HỘI CNTT NĂM HỌC 2017 – 2018 Trường Tiểu học Bình Phước B, chọn ra các ảnh ứng dụng...

Trường Tiểu học Bình Phước B đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy Quí thầy cô muốn tải phần...

Đề tài: Nâng cao chất lượng và sự yêu thích môn Lịch sử thông qua việc ứng dụng công nghệ...

HỘI THI TRƯNG BÀY ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018
Kế hoạch tham gia Hội thi Tin học trẻ
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CC-VC NĂM HỌC 2017 – 2018
TRƯNG BÀY HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG CNTT NĂM HỌC 2017 – 2018
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE VÀO DẠY – HỌC
Nhân rộng đề tài ứng dụng CNTT trong môn Lịch sử ở các trường
grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthbinhphuocb 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthbinhphuocb 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay